Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Tag Archive: wykształcenie

wykształcenie

Kim jest aktuariusz? Charakterystyka zawodu.

aktuariusz
Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny szacowania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, szczególnie długoterminowych tudzież mających ryzykiem. Zwykle zawód aktuariusza wiąże się z branżą ubezpieczeniową, reasekuracji oraz planów emerytalnych. W naszym kraju, by być wpisanym do rejestru aktuariuszy, wymagane są (prócz pozytywnego wyniku egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego): wyższe wykształcenie, oświadczenie o niekaralności co do przestępstw przeciw wiarygodności dokumentów jak i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i udokumentowany roczny staż zawodowy pod kierunkiem aktuariusza.