Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Naucz się grać od najlepszych!

Kim jest aktuariusz? Charakterystyka zawodu.

aktuariusz
Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny szacowania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych albo posiadających ryzykiem. Z reguły profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych. W Polsce, aby zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (oprócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy KNF): wykształcenie wyższe, poświadczenie o niekaralności co do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i poświadczony roczny staż pod opieką aktuariusza.

Co jest najlepsze do przewożenia wrażliwych sprzętów?

tektura falista
Niemało nabywanych przez nas przedmiotów jest zapakowana w jakąś foliową torebkę albo choćby w tekturowe opakowanie. Nie namyślamy się wszakże jaki wpływ na przyrodę będą miały takie pudła po wyrzuceniu ani z czego właściwie były one wytworzone.
Najczęściej przedmioty o znaczniejszych wymiarach są opakowane w jakikolwiek pojemnik.