Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Oferty aktuarialne, specjalista

akuariusze
Kompetentne usługi aktuarialne to ogromny zakres usług dla osób spoza rynku aktuarialnego. Fachowcy z owego obrębu zajmują się zadaniami związanymi z diagnostyką ryzyka, oceną wierzytelności z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką planów i kapitałów emerytalnych, a też polityką inwestycyjną. Usługi aktuarialne to też wycenianie wierzytelności wypływających z tytułu specjalnych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom.

http://rezerwy24.pl/uslugi_aktuarialne/
Źródło: http://pixabay.com

Są to premie jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pogrzebowe, dodatkowo deputaty węglowe i dużo pozostałych.Jest to niesłychanie poważny, wymagający wielkiego zaangażowania zawód, lecz równocześnie dający wiele zadowolenia. Aktuariusz trudni się ocenianiem ryzyka, także wartości bieżącej pomysłów finansowych, w szczególności tych długoterminowych, czy też obciążonych dużym niebezpieczeństwem. To profesjonalista związany przede wszystkim z gałęzią ubezpieczeniową, reasekuracyjną, kapitałów emerytalnych, oraz projektów emerytalnych. Aktualnie, aktuariusz to także biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z rozległej informacji z zakresu matematyki finansowej, zajmuje się także wyceną jednostek i pomysłów inwestycyjnych, biznesplanami, a także doradztwem transakcyjnym.

ubezpieczenia
Źródło: ab-ubezpieczenia.pl

Praca w fachu aktuariusza oznacza ważność, bowiem przygotowanie do owego zawodu wymaga zdania wielu testów i rozległej znajomości. W Polsce jest to fach mało znany, a specjaliści z tej sfery pracują w towarzystwach ubezpieczeniowych i przedsiębiorstwach konsultingowych. Aby zdać stosowne sprawdziany, trzeba mieć dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w odcinku wykroczeń przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz (tzn. polecamy) musi też ukończyć dwuletni staż. Test aktuarialny składa się z czterech niepodległych wobec siebie części, obejmujących zakresy matematyki, ubezpieczeń na życie, matematyki pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, matematyki monetarnej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę.