Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Szkolenia ISO 9001 – sprawdź, w jaki sposób zastosować cykl PDCA

Przedsiębiorstwa starają się obecnie oferować produkty i usługi, jakie nie jedynie spełniają, ale też uprzedzają oczekiwania konsumentów. Zarazem pozostając konkurencyjne, muszą minimalizować koszta. Firmy, zarówno duże jak i małe, wymagają całościowego podejścia do spraw jakości, jakie uwzględniają poprawę przymiotów jakościowych jak też optymalizację kosztów.

Norma ISO (czytaj tu) 9001:2015 to ogólnoświatowa norma określająca wymagania, które musi spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Wdrażanie systemu zarządzania jakością może odbyć się we wszelkich organizacjach, bez względu od ich wielkości jak też typu. Pośród korzyści wynikających z właściwego wdrożenia normy ISO 9001:2015 znajdują się: ulepszenie wewnętrznego przepływu danych, zwiększenie zaufania nabywców, sprawność obsługi – ujednolicenie reguł postępowania, zwiększenie konkurencyjności, obniżenie kosztów działań, właściwy podział uprawnień przez uzyskanie następujących upoważnień dla wybranych pracowników: audytor (-> więcej) wiodący.

audyt

Autor: parylo00
Źródło: http://www.freeimages.com

Audytor wewnętrzny przeprowadza w przedsiębiorstwie audyty realizowanych systemów. Określa, czy systemy owe zgodne są z wymaganiami normy, skutecznie realizowane a także utrzymywane. Podczas auditingu, audytor zbiera potrzebne dowody z audytu jak też gromadzi dokumentację potrzebną do opracowania protokołu z audytu – zobacz, jakie aktualizacje zaszły w normach ISO. Przeprowadzenie audytu umożliwia poznać zarówno silne jak i słabe strony przedsiębiorstwa, przy czym dla słabszych konieczne będzie wskazanie odpowiednich działań naprawczych oraz profilaktycznych. Audytor, zgodnie z wymaganiami normy, powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizowania auditingów.

Szkolenia dla audytorów poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, przygotowują do wykonywania funkcji audytora wiodącego Systemu Zarządzania Jakością – sprawdź ofertę Akademii EcoMS. Konwersatorium i wykłady przeplatane są praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników. Szkolenia dla audytorów zawierają między innymi: najistotniejsze objaśnienia dotyczące audytu a także działań poaudytowych, tok audytu, zawiadomienie o audycie: kto przygotowuje, do czego służy, aktywności poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie efektywności.