Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Rynek gazu w naszej ojczyźnie

Na rynku gazu ziemnego w Polsce można wyodrębnić następujące segmenty: eksploatowanie gazu ziemnego i produkcja gazu skroplonego, przechowywanie, przesył, dystrybucja, obrót.

Działalność w obszarze hurtowego obrotu gazem (to znaczy sprzedaż gazu podmiotom

gaz

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com

używającym go w celu dalszej odsprzedaży) była dotychczas zdominowana przez jeden z podmiotów. Obrót gazem dokonywany był tylko w ramach kontraktów dwustronnych, z kolei sprzedaż za pośrednictwem giełdy nie działała. Jednak w owym obszarze zachodzą ważne przemiany, których przewodnim celem jest zapewnienie odbiorcom swobodnego partnera, a głównym motorem, przepisy Wspólnoty Europejskiej, zmierzającej do stworzenia jednolitego rynku energii.

Jeśli masz ochotę odkryć kolejne materiały na opublikowany tutaj temat, zobacz tekst na portalu (https://firetms.com/pl/blog/ryzyko-firm-transportowych/), a bez dwóch zdań on także okaże się dla Ciebie szczególny!

Od paręnastu miesięcy kontynuowane są prace nad wdrożeniem w naszym kraju nowego modelu rynku gazu. Przedstawiono zmiany gwarantujące obrót gazem poprzez dostęp do infrastruktury stron trzecich (między innymi wirtualny punkt obrotu gazem). W dalszej kolejności zaprojektowano między innymi stopniowe uwalnianie cen gazu spod regulacji, zacząwszy od taryf dla największych odbiorców. Działania te wspierają zrealizowanie strategii rozwoju Grupy w dziedzinie handlu gazem sieciowym. Częścią rynku gazu ziemnego jest rynek, na którym obiektem handlu jest gaz w postaci skroplonej – LNG. Stan płynny uzyskuje się przez chłodzenie – wypróbuj serwis chłodni warszawa – gazu do temperatury minus 163°C. Objętość gazu jest wtenczas ponad 600 razy mniejsza. Dzięki takiemu rozwiązaniu LNG można względnie tanio przewozić w zbiornikach kriogenicznych, bez potrzeby budowania gazociągów. W naszym kraju rynek LNG rozwinął się jako opcja dla tradycyjnych metod dostarczania gazu. Znajduje też zastosowanie w miastach, w których budowa gazociągu jest niedochodowa lub nierealna. W celu zapewnienia odbioru gazu przez klientów budowane są specjalne stacje wyekwipowane w zbiorniki magazynujące paliwo gazowe w postaci płynnej jak też zestaw parownic, których zadaniem jest zmiana stanu z ciekłego w lotny. Gaz po odparowaniu dostarczany jest za pomocą przyłączy lub małej sieci dystrybucyjnej. Podobne stacje mogą być dedykowane indywidualnym odbiorcom albo ich grupom Ocenia się, iż w 2013 r. na rynku LNG w Polsce zbyto łącznie około 40 mln m³ gazu w normalnych warunkach.