Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Tag Archive: profesjonalista

profesjonalista

Kim jest aktuariusz? Charakterystyka zawodu.

aktuariusz
Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny szacowania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych albo posiadających ryzykiem. Z reguły profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych. W Polsce, aby zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (oprócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy KNF): wykształcenie wyższe, poświadczenie o niekaralności co do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i poświadczony roczny staż pod opieką aktuariusza.