Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Tag Archive: profesjonalista

profesjonalista

Kim jest aktuariusz? Charakterystyka zawodu.

aktuariusz
Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka i wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych albo posiadających ryzykiem. Zazwyczaj profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji jak i planów emerytalnych. W naszej ojczyźnie, aby być wpisanym do rejestru aktuariuszy, wymagane są (oprócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego): wyższe wykształcenie, oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów jak i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i poświadczony 1-roczny staż zawodowy pod kuratelą aktuariusza.