Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Archiwum: profesjonalista

profesjonalista

Kim jest aktuariusz? Charakterystyka zawodu.

Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny szacowania ryzyka i wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych albo posiadających ryzykiem. Z reguły zawód aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeniową, reasekuracji jak i planów emerytalnych. W Polsce, aby być wpisanym do rejestru aktuariuszy, wymagane są (oprócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego): wykształcenie wyższe, oświadczenie o niekaralności co do przestępstw przeciw wiarygodności dokumentów oraz obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i udokumentowany roczny staż pod kierunkiem aktuariusza.