Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Tag Archive: profesjonalista

profesjonalista

Kim jest aktuariusz? Charakterystyka zawodu.

Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny obliczania ryzyka i wartości obecnej projektów finansowych, szczególnie długoterminowych albo mających ryzykiem. Tradycyjnie zawód aktuariusza wiąże się z branżą ubezpieczeń, reasekuracji jak i planów emerytalnych. W Polsce, aby zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (prócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego): wykształcenie wyższe, opinię o niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) oraz poświadczony 1-roczny staż pod kierunkiem aktuariusza.