Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Tag Archive: profesjonalista

profesjonalista

Kim jest aktuariusz? Charakterystyka zawodu.

aktuariusz
Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny szacowania ryzyka i wartości obecnej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych albo obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza wiąże się z branżą ubezpieczeń, reasekuracji jak i planów emerytalnych. W naszej ojczyźnie, by być wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (oprócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego): wyższe wykształcenie, opinię o niekaralności co do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) oraz poświadczony roczny staż pod nadzorem aktuariusza.