Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Jakie istnieją możliwości po ukończeniu studiów prawniczych? Jak przebiega droga zawodowa prawników?

Praca prawników cieszy się uznaniem i szacunkiem, a studia dla przyszłych prawników uchodzą za jedne z najtrudniejszych i najbardziej wymagających.

Studia dla przyszłych prawników zajmują pięć lat. Jednolite studia magisterskie prowadzone są na rozmaitych uniwersytetach, a również uczelniach niepublicznych, w takich miastach jak Wrocław, Lublin, Kraków, Gdańsk czy Białystok. Na jednolitych studiach magisterskich przyszli znawcy prawa uczą się między innymi przepisów prawa karnego i cywilnego. Zgłębiają problematykę prawa administracyjnego, międzynarodowego czy gospodarczego. Dużo miejsca w harmonogramie zajęć zajmują przedmioty związane z prawem procesowym. Obowiązkowe jest zaliczenie egzaminu z postępowania cywilnego, procedury karnej oraz procedury administracyjnej.

prawo

Autor: Michael Vadon
Źródło: http://www.flickr.com

Kandydaci na prawników powinni cechować się zdolnością zapamiętywania, a także umiejętnością logicznego myślenia, redagowania wniosków, kojarzenia faktów. Studenci muszą nauczyć się podczas studiów wielu przepisów, a ponadto nauczyć się stosować określone artykuły i paragrafy do określonych, wybranych sytuacji, stanów faktycznych – http://kancelarie-knuter.pl/prawnicy/radca-prawny-wojciech-knuter. Koniecznym elementem studiów są praktyki studenckie. Idealnym miejscem do zdobywania doświadczenia jest kancelaria radcy prawnego, adwokata, a także jednostki prokuratury czy sądy. http://kancelarie-knuter.pl/

Osoba posiadająca tytuł magistra prawa ma wiele możliwości edukacyjnego rozwoju i sporo ścieżek kariery do wyboru. Po pierwsze ma możliwość wybrania jednej z dostępnych aplikacji prawniczych. Powinniśmy wymienić aplikację adwokacką, radcowską, komorniczą, a także sądową i prokuratorską (poprzedzone ogólną). Aplikacja zajmuje mniej więcej 3 lata i składa się z dwóch komponentów: praktyk oraz zajęć teoretycznych. Na przykład miejscem praktyki i odbywania aplikacji aplikanta radcowskiego będzie kancelaria radcy prawnego. Kandydaci na sędziów i prokuratorów kształcą się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Niezależnie więc czy aplikant mieszka w Gdańsku, czy jego miejsce zamieszkania to Wrocław, musi na zajęcia minimum na miesiąc jeździć do Krakowa.