Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Jak robić wyburzanie budynków na swojej działce budowlanej, aby nie mieć problemów z ustawodawstwem?

Niekiedy się zdarza, że na działce budowlanej stoją zniszczone i nieusunięte budynki. Zazwyczaj nie oddziałują one na cenę działki budowlanej, stąd też nie stanowią kłopotu dla nabywcy działki budowlanej. Niestety wraz z upływem czasu stare zabudowania mogą przysporzyć niemało kłopotów, przez co wstępne pozytywy ulegają obniżeniu.

wyburzanie

Autor: LHOON
Źródło: www.Flickr.pl
Często się okazuje, że istniejące zabudowania nie zostaną przyłączone do nowego obiektu, z tego powodu wymagają wyburzenia. Prawo związane z budową jasno mówi, kiedy trzeba otrzymać właściwe pozwolenie na wyburzenie a kiedy zachodzą prawne odstępstwa. Burzenie budynków nie może w takim razie być dokonane bez pozwolenia (wyburzanie i rozbiórka budowli). Dokumenty trzeba złożyć we właściwym Starostwie Powiatowym. We wniosku należy ustalić adres danej nieruchomości, która ma być rozebrana, numer ewidencyjny działki jak też dokładnie opisać zamiary budowlane, czyli podać, że zamierzana jest rozbiórka.

rozbiórka budynku

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Wniosek winien zostać własnoręcznie podpisany oraz zaopatrzony w konkretną datę jak też miejsce, w którym został napisany. Należy także załączyć do tego wniosku wyrażoną zgodę właściciela obiektu na dokonanie wyburzenia, dokładny opis prac (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-ile-zarabia-psycholog-i-czym-sie-zajmuje) związanych z wyburzaniem. Trzeba poza tym zapewnić, że zostanie zachowane bezpieczeństwo dla ludzi i mienia. Konieczny jest dodatkowo wyrys ulokowania budynku na działce budowlanej. Wymienione dokumenty mogą być niewystarczające w razie skomplikowanych prac wyburzeniowych. Wtedy konieczny stanie się jeszcze projekt architektoniczny prac wyburzeniowych. Jeżeli budynek ulokowany jest na terenach specjalnych, przykładowo: górniczych, konieczne mogą się okazać wszelkie uzgodnienia, rozmowy i spisane opinie innych instytucji.

Burzenie budynków wymaga wynajęcia kierownika, który będzie kontrolował przebieg prac. W pojęciu prawa kierownikiem może zostać osoba mająca adekwatne wykształcenie jak też niezbędne uprawnienia budowlane. Obowiązkiem każdego kierownika budowy jest tworzenie dziennika rozbiórki oraz zabezpieczenie miejsca oraz dbałość o prawidłowy przebieg robót rozbiórkowych. Po otrzymaniu wymaganych zezwoleń można przejść do wyburzania, które z pewnością nie jest łatwą czynnością. Opłaca się wobec tego zlecać wyburzenia specjalistycznym firmom.