Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Ceny najmu nawierzchni magazynowych w naszym kraju

powierzchnia magazynowa
Ceny za najem magazynów w naszym kraju w dużej mierze uzależnione są od położenia geograficznego, regionu, w jakim zlokalizowany jest magazyn. Wahają się dość znacznie.

Z tego względu dokonano zestawienia opłat brutto za wynajem 1 m2 powierzchni magazynowych w czasie miesiąca, łącznie z eksploatacyjnymi opłatami. W listopadzie 2008 roku zostały nazbierane informacje o cenach najmu powierzchni magazynowych w każdym z województw; zawierają one 30 różnorodnych magazynów dla każdego z województw (w sumie ponad 400 przeanalizowanych propozycji najmu powierzchni magazynowych). W wypadku województw mniej rozwiniętych przemysłowo ilość składów została ograniczona do blisko dwadzieścia, przez wzgląd na komplikacje z pozyskaniem odpowiednio dużej liczby danych.
magazyn do wynajęcia
Źródło: pixabay.com
Możemy zauważyć, iż ceny za wynajem magazynów wiążą się z rozwojem przemysłu w danym rejonie. Im dany obręb jest bardziej rozwinięty, tym cena będzie wyższa, czego dowodem są skrajnie ogromne ceny w województwie Mazowieckim, a szczególnie w Warszawie. Rejon ów znamionuje się najwyższymi czynszami gdy chodzi o magazyn do wynajęcia, niedużą liczbą wolnych nawierzchni magazynowych a także specyficzną strukturą specjalizacji po stronie pokupu. Naczelnymi najemcami są tutaj jednostki logistyczne, sieci handlowe, jednostki kurierskie, hurtownie spożywcze, dystrybutorzy RTV. Poszukując wolnej powierzchni magazynowej do wynajęcia możesz dostrzec, że wyższe ceny występują w rejonie większych miast, takich jak napomknięta już Warszawa, albo też Poznań, Kraków.

To lokalizacje, w których jest ulokowana większość centrów logistycznych a także magazynowych klasy A w naszym kraju.
Reasumując, powierzchnia magazynowa w dużych miejscowościach jest zwykle droższa.