Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Cechy dokumentu GOST

O ile coraz częściej można spotkać się z certyfikatem EAC, stosowanym na obszarze Unii Celnej, to pomimo tego nie wszyscy kojarzą standardy GOST funkcjonujące na terenie Federacji Rosyjskiej.

tłumacz

Autor: Robb1e
Źródło: http://www.flickr.com
Jest to certyfikat jednak ściśle związany z Unią Celną, gdyż potwierdza on zgodność z niedawno rozpracowanymi regulacjami technicznymi w Rosji, Kazachstanie oraz Białorusi.
gps

Autor: Tony Webster
Źródło: http://www.flickr.com
Fachowiec

Autor: Hyundai
GOST certyfikat jest dokumentem wydawanym na produkt zgodny z rosyjskimi standardami. Inną nazwą jest GOST-R, w której ostatnia litera oznacza właśnie Rosję. Jeśli zgłoszony produkt jest zgodny z regulacjami, wtedy przyznany zostaje certyfikat – zobacz -. GOST dotyczy wszystkich trzech krajów Unii Celnej, jednak równocześnie warto wspomnieć, że zagadnienia oraz regulacje we wszystkich trzech wspomnianych krajach są różnorodne. Certyfikat GOST jest wydawany na pojedynczą partię na towary dostarczone do Rosji, a także seryjną, na rok, dwa lub trzy lata. Certyfikat – szczegóły- www.certificator.eu/pl/certifikacja/certyfikat-gost-r.html – zawiera m.in. wiadomości o danych producenta i odbiorcy, całkowitą nazwę towaru, jego model lub także i opis. Jeśli wcześniej przyznawane były certyfikaty na pojedynczą partię, w czasie późniejszym można ubiegać się o certyfikację seryjną, gdzie podać należy między innymi informacje o wcześniejszych certyfikatach, a także protokoły badań. Wszelkie dokumenty jednak mogą się od siebie różnić zależnie od niektórych czynników.

W Rosji jest też przyznawane świadectwo sanitarno-epidemiologiczne, które pozwalają na produkowanie lub wwóz na teren państwa pewnych produktów. Certyfikat potwierdza zgodność towarów z higienicznymi normami oraz sanitarnymi. Z reguły jest on przyznawany na okres pięciu lat.