Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Daily Archive: 24 lipca 2020

Kim jest aktuariusz? Charakterystyka zawodu.

Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny szacowania ryzyka i wartości aktualnej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych tudzież mających ryzykiem. Tradycyjnie zawód aktuariusza wiąże się z branżą ubezpieczeniową, reasekuracji oraz planów emerytalnych. W naszym kraju, aby zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, wymagane są (prócz pozytywnego wyniku egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego): wyższe wykształcenie, poświadczenie o niekaralności co do przestępstw przeciw wiarygodności dokumentów jak i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i poświadczony roczny staż pod kierunkiem aktuariusza.