Informacje o koncertach, wydarzeniach i kinie – konqueror-records.com

Daily Archive: 2 maja 2020

Kim jest aktuariusz? Charakterystyka zawodu.

Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka i wartości aktualnej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych tudzież mających ryzykiem. Tradycyjnie zawód aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych. W Polsce, by zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (prócz pozytywnego wyniku egzaminów aktuarialnych przy KNF): wykształcenie wyższe, opinię o niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów jak i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i udokumentowany 1-roczny staż pod nadzorem aktuariusza.